XI/2. 2016. február 3.

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)

Vízi vezetőképző 2016 - Hamarosan lejár az igényfelmérési határidő!

Testületek

Országos Elnökség hírei
Országos Elnökség határozatai
Országos Tanács határozatai

Cserkészház hírei

XXII. Országos Cserkész Tájékozódási Verseny

Országos Központ hírei

Dolgozz Dél-Koreában, a Suncheon Cserkészparkban!
1 % plakát és facebook borítókép generátor csapatoknak!
Videók a cserkészet népszerűsítésére!

Egyéb programok, képzések

Néptánctanítás kezdőknek

Egyéb hírek, beszámolók

Cserkész-műjégpálya Budakalászon
Külföldi cserkészek Magyarországon
Jótékonysági ruhavásár
Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)

Vízi vezetőképző 2016 - Hamarosan lejár az igényfelmérési határidő!

Kedves Cserkésztestvérek!

A Magyar Cserkészszövetség és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vízicserkész szakági vezetőképzést tervez a 2016-os évre, amelyre Magyarországon, az MCSSZ és az SZMCS kiképzőinek irányításával kerülhet sor, ha jelen igényfelmérés azt mutatja, hogy lesz elegendő jelentkező a képzésre.
Az igényfelmérési határidő vasárnap, azaz február 7-én lejár!

A képzés célja, hogy kellő ismeretet adjon vízitúrák, táborok és programok szervezéséhez és vezetéséhez.

A képzésre jelentkezés feltételei:
 • 2016. Július 21-ig betöltött 18. év
 • Érettségi- vagy szakmunkás-bizonyítvány
 • Őrsvezetői (vagy annál magasabb) képesítés
 • Legalább két évvirág (kétéves cserkészmúlt)
 • Úszástudás (bármelyik úszásnemben 200 m - Az eszméletvesztéssel járó betegség kizáró tényező!)

A képesítés megszerzésének követelményei:
 • A határidők pontos betartása
 • A kapott előfeladat(ok) elfogadható szintű teljesítése
 • A Vízivezető-képző tábor képzési programjának sikeres végrehajtása
 • Az elméleti és gyakorlati záróvizsgák sikeres letétele
 • A képzésben megszerzett ismeretekre támaszkodó utófeladat(ok) végrehajtása.

A képzés menete:
 • Igényfelmérési határidő: 2016. február 7.
 • Jelentkezési határidő: 2016. április 30.
 • Az elő-feladatok kiírása és beadása 2016. május és június
 • A tábor várható időpontja: 2016. július 21-31.

A jelentkezéshez, előfeladatokhoz és kapcsolattartáshoz elengedhetetlen a drótpostafiók és világháló használata.

Az igényfelméréshez/előjelentkezéshez a következő adatok szükségesek:
 • Név
 • Születési dátum
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Csapat száma, neve, székhelye, cserkészkerülete

További információ: http://vizi.cserkesz.hu/vizicserkesz-vezetoi-kepesites

Jelentkezés az igényfelmérésre: vizi@cserkesz.hu

Ware Áron Vince vcsst. (126.)
Képzésvezető

Testületek

Országos Elnökség hírei

Kedves Cserkésztestvérek!

A 2016.01.26-i elnökségi ülés fő témái és a hozzájuk kapcsolódó gondolatok a következők voltak:

Nemzeti Cserkész Alapítvány – Magyar Cserkészszövetségek Fóruma kapcsolat:
 • Vendégek: Henn Péter csst. – Nemzeti Cserkész Alapítvány elnök, Szórád Gábor cscst., Összmagyar Cserkésziroda, irodavezető
 • NCSA és az MCSSZF együttműködési lehetőségeinek vizsgálata
 • Az NCSA kuratóriumi tagságának módosítása
 • NCSA alapító okiratának módosítási lehetőségei
 • Tervezetek benyújtása az Országos Tanács, az MCSSZF-, illetve az MCSSZ küldöttgyűlés elé
Táborozási engedélykérés
 • Vendég: Sztrakay Ferenc cst, Országos Táborozási Vezető
 • A taborhelyek .hu oldal megújulásával kapcsolatban beszéltük át az engedélykérési folyamatot
További kisebb témák:
 • CserKészen a Sportra Sportegyesület és a szakágak viszonya
 • Irodai fejlesztések
Jó munkát!
Országos Elnökség
Országos Elnökség határozatai

OE-1/2016.01.20. Az országos elnökség megbízza Gombos Gergelyt (304.) a 2016-os Finn dzsembori (Roihu 2016) Magyar Csapatának vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel a mai naptól 2016. december 31-ig szól.

OE-2/2016.02.02. 
Az országos elnökség megbízza Hoffmann Ferencet (118.) a 2016. április 23-án, Budapesten megrendezésre kerülő Országos Cserkésznap főszervezőjének. A megbízás, projektvezetői felelősséggel a mai naptól 2016. június 1-ig szól.
Országos Tanács határozatai

OT 2016.01.30./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1020.) titkárságvezetőt. (10/0/0)

OT 2016.01.30./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Schoblocher Péter cst. (1507.) és Szakács Gusztáv cst. (93.) tagokat. (10/0/0)

OT 2016.01.30./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el:
 1. Tájékoztatás a TÁMOP 5.2.8 projekt lezárásról
  előterjesztő: Pótor József
 2. Tájékoztatás elhunyt Földessy József hagyatéki eljárásának (Derecske) ügyéről
  előterjesztő: Országos Elnökség
 3. Tájékoztatás a Szövetség ügyeinek a leköszönő és újonnan választott Országos Elnökség közötti átadás-átvételi folyamatáról
  előterjesztő: Országos Elnökség
 4. Az NCSA helyzetének ismertetése
  előterjesztő: Országos Elnökség
 5. Az EFOP típusú pályázattal kapcsolatos elképzelések ismertetése, megvitatása
  előterjesztő: Országos Elnökség
 6. Az MCSSZ 2016. évi költségvetésének tervezése
  előterjesztő: Országos Elnökség
 7. Pályázatok, pénzügyi kiadások engedélyeztetési rendszere
  előterjesztő: Országos Elnökség
 8. Az MCSSZ irodájának 2016. évi működése
  előterjesztő: Országos Elnökség
 9. Az MCSSZ stratégiai tervezési feladatainak rövid áttekintése, ütemezése
  előterjesztő: Országos Elnökség
 10. Az MCSSZ szabályzatai megújításának ütemterve
  előterjesztő: Országos Elnökség
 11. Csapatalapítás és csapat megszüntetés
  előterjesztő: Ronkay János Péter
 12. Egyebek
  előterjesztő: Székely Csaba
  (12/0/0)
OT 2016.01.30./4. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy támogatja a Magyar Cserkészszövetség és a Nemzeti Cserkész Alapítvány által közösen kialakított koncepciót, mely alapján az Alapítvány három fős kuratóriumának tagjai határozatlan időre kerülnek kinevezésre, elnöke dr. Henn Péter, további tagjait az MCSSZ Országos Elnöksége, valamint a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma jelöli ki. Az Alapítvány felügyelő bizottsága három főből áll, melynek tagjait az MCSSZ Országos Elnöksége, az Országos Tanács, valamint az MCSSZF jelöl ki. (12/1/0)

OT 2016.01.30./5. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy nyilvántartásba veszi a 792. számú Bocskai István Cserkészcsapatot (II. Cserkészkerület). (13/0/0)

OT 2016.01.30./6. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy felkéri az Országos Elnökséget, hogy a csapatalapítás és csapatmegszüntetés eljárásrendjére tegyen javaslatot a soron következő OT ülésre. (13/0/0)

OT 2016.01.30./7. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a százmillió forintot elérő pályázatok támogatási szerződésének aláírásához, továbbá pályázaton, egyéb projekten kívüli szerződések (egyenként), kötelezettségvállalások aláírásához az Országos Tanács jóváhagyása szükséges. A tízmillió forintot elérő pályázatokról, kötelezettségvállalásokról az OE köteles beszámolni az OT részére. (10/0/0)

OT 2016.01.30./8. Az Országos Tanács felkéri Kriszbacher Gergőt, hogy a 2016. március 19-i OT ülésre a Magyar Cserkészszövetség stratégájának tervezetét terjessze elő a korábbi anyagok felhasználásával. A munka elkészítése során tartson folyamatos egyeztetéseket az Országos Elnökséggel, mely iránymutatásával, elképzeléseivel támogatja a terv elkészülését. (8/0/0)

OT 2016.01.30./9. Az Országos Tanács felkéri az Országos Elnökséget, hogy az Magyar Cserkészszövetség meglévő szabályzatait vizsgálja felül és tegyen javaslatot azok módosítására. Ehhez az ütemtervet a soron következő OT ülésre készítse el. (8/0/0)

Cserkészház hírei

XXII. Országos Cserkész Tájékozódási Verseny

Fábry Pál Emlékverseny

Időpont: 2016. április 02.
Helyszín: Budai-hegység, Sztrilich Pál Cserkészpark környéke
Nevezés: emailen a következő címre: cserimix@gmail.com.
Nevezéshez szükséges adatok: cserkészcsapat neve, címe, kategória +az induló csapat/egyén száma.
A nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez nem történik meg kérjük mégegyszer elküldeni azt.
Nevezési díj: 1800 Ft/csapat (3 fő), 600 Ft/fő (egyéni kategóriákban)
A nevezési díjakat a helyszínen kell befizetni. Ha az előzetesen nevezett csapat vagy egyéni versenyzők közül nem tud eljönni, a térkép árát akkor is ki kell fizetni.
Nevezési határidő: 2016. március 20.
Határidő utáni nevezés: csak a helyszínen az üres helyekre 2400 Ft/csapat, illetve 800Ft/fő nevezési díj ellenében
Az első rajt szombaton reggel 10:00-kor lesz várhatóan.
Eredményhirdetés: a helyszínen, minden kategória 1-3. helyezettje érmet kap
Az FK kategóriában abszolút helyezések alapján hirdetünk eredményt.

A Célban frissítő üdítő lesz!

Információ: a fenti email címen

Kategóriák

Lányok:
 • α (alfa) 11-12 éves
 • β(béta) 13-14 éves
 • γ(gamma) 15-16 éves
 • δ(delta) 17-20 éves egyéni
 • ε(epszilon) 21-35 éves egyéni
 • S(senior) 36- egyéni
 • FK 21 fölött, kezdőknek
Fiúk:
 • A 11-12 éves
 • B 13-14 éves 
 • C 15-16 éves
 • D 17-20 éves egyéni
 • E 21-35 éves egyéni 
 • S(senior) 36- egyéni
 • FK 21 fölött, kezdőknek 

Jó felkészülést, eredményes versenyzést!
A jó időt megrendeltük!
Jó munkát!

Szebeni Zsolt cst.


Országos Központ hírei

Dolgozz Dél-Koreában, a Suncheon Cserkészparkban!

Kedves Cserkésztestvérek!

A SAPSC (Suncheon Asia-Pacific Scout Center) munkatársakat keres! A Dél-Korea déli részén, gyönyörű környezetben működő cserkészparkba fizetett segítőket várnak, 2-3 hónapos időtartamra, két különböző intervallumra is. Az évek során már több magyar cserkész is dolgozott itt, akik mind rendkívüli élményként írták le az ott töltött időt!

Időpontok:
 • 2016. március 21. - május 20. (JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ LEJÁRT!)
 • 2016. szeptember 1. - november 10.

A jelentkező:
 • 18-30 éves kor közötti férfi vagy nő lehet, folyamatban lévő vagy befejezett főiskolai/egyetemi tanulmányokkal;
 • jól kell tudjon angolul;
 • képes kell legyen cserkész ismeretek átadására a gyerekeknek;
 • cserkészszövetsége WOSM vagy WAGGGS tag, befizetett tagdíjjal

Mit kínálnak?
 • Látogatást és munkavállalói vízumot Dél-Koreába;
 • Barátságkötést külföldi cserkészekkel;
 • Egy másik cserkészszövetség megismerését;
 • Egy másik kultúrába való betekintést;
 • Az angol nyelvtudásod fejlesztését;
 • Fizetést a tábor ideje alatt (havi $400);
 • Utazási támogatást;
 • Heti 1 szabadnapot;
 • Ingyenes elhelyezést a cserkészparkban, kétágyas szobákban;
 • Ingyenes teljes ellátást (napi háromszori étkezés, a szabadnapokon is);
 • Ingyenes felszerelést (egyenruha, ágynemű, tisztálkodófelszerelés, stb.);
 • Ingyenes látogatást a környékbeli látványosságokhoz;
 • Túrázási, biciklizési, hegymászási lehetőséget.

Amennyiben jelentkeznél, küldj egy e-mailt az intercom@mccsz.hu címre, és válaszként küldjük a jelentkezési lapot, ill. egy bővebb információkat tartalmazó levelet! A kitöltött jelentkezési lap visszaérkezési határideje a Külügyi Bizottsághoz (személyesen vagy postán):
 • az első időpontra a jelentkezési határidő lejárt!
 • a második időpontra 2016. április 10.
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal!

Hetyey Annamária (442.)
külügyi titkár


 

1 % plakát és facebook borítókép generátor csapatoknak!

Kedves Cserkésztestvérek!

Elkészítettük a Szövetség és a csapatok számára az idei 1% gyűjtés plakátját és facebook borítóképét, melyeket az első körös (vállalkozó) 1% felajánlások időszaka közeledtével célszerű elkezdeni használni. A Szövetség dokumentumait megtaláljátok a honlap szertár menüjében.

A csapataitok számára a tavalyi évhez hasonlóan a Szórád Előd cst. (118.) által létrehozott generátort használhatjátok - kibővített tartalommal -, amellyel könnyen elláthatjátok csapat-alapítványotok egyéni adataival a plakátokat és a facebook borítóképet. (Éppen ezért a honlap szertár menüpontjában a csapatoknak szóló, kitöltetlen plakátokat ne keressétek.) Ez a generátor teszi rá a kész plakát, illetve facebook borítóképre a csapat alapítványának a nevét, illetve az adószámát a megfelelő helyre. Ezzel a genetárorral könnyebb elkészíteni csapataitok plakátjait, facebook borítóképeit, amelyek így egységes, esztétikus megjelenést is kapnak.

A generátor használata:
 • kattints IDE
 • töltsd ki a kedvezményezett nevét, adószámát
 • válaszd ki, hogy plakátot, vagy facebook borítóképet szeretnél - Mind a plakátból, mind a facebook borítóképből két típus van. Megtartottuk a tavalyi rajzos verziót, a másik pedig fotóval van ellátva. Ízléseteknek megfelelően választhattok.
 • a Lássuk gombra kattintva megjelenik a kért dokumentum, amit a jobb egér gombra kattintva lementhettek

A csapatok plakátjait/facebook borítóképeit egyéni adatokkal ellátó generátort a visszaélések elkerülése érdekében nem tesszük fel a honlapra, hanem itt, a hírlevélben tesszük elérhetővé számotokra. Kérjük, hogy felelősen kezeljétek a generátort, és annak elérhetőségét.

Ha kérdésetek van a generátorral kapcsolatban, érdeklődjetek a kommunikacio@cserkesz.hu címen.

Azok a csapatok, amelyek nem rendelkeznek 1 % gyűjtésére jogosult szervezettel, kérjük, hogy segítsék a Szövetséget a gyűjtésben a kampány idején a honlapon található szövetségi plakáttal, borítóképpel.

Jó munkát!

Sándor Viktória
Kommunikációs vezető
Videók a cserkészet népszerűsítésére!

Kedves Cserkésztestvérek!

Bizonyára sokan láttátok már a tavalyi évben, a TÁMOP projekt keretében elkészült cserkész-kisfilmeket. Ezek a kis videók nagyban segítik a cserkészet népszerűsítését, így javasoljuk, hogy használjátok azokat bátran saját csapatotok facebook oldalán, esetleg majd a toborzások alkalmával, vagy egy-egy rendezvényen, eseményen vetítve.

Minden videót feltöltöttünk a Magyar Cserkészszövetség YouTube csatornájára, illetve a Szövetség facebook oldalán is elérhetők. 

Jó munkát!

Sándor Viktória
Kommunikácós vezető

 


Egyéb programok, képzések

Néptánctanítás kezdőknek

Kedves Cserkésztestvéreink!

Magyar Zsuzsi és Nagy Józsi felhívását ajánljuk szeretettel figyelmetekbe:


Az elmúlt két kurzus sikere után februárban ismét meghirdetésre kerül a Néptánc kezdőknek c. minitanfolyam, mely az e negyedévben induló utolsó alapozó kurzusunk lesz.

A februári minitanfolyam időpontjai: február 5., 12., 19., 26. - péntekenként 18:30-20:30
A helyszín változatlanul a Budapesti Ward Mária Gimnázium lesz, termet a résztvevők számától függően bérlünk, ezért a részvételhez most is előzetes jelentkezést kérünk az alábbi jelentkezési lapon: goo.gl/forms/MgNLMKvWjT

A februári tanfolyam 4 alkalmán új tájegységek kerülnek terítékre, többek között Sárköz, Gömör, Szilágyság táncai révén ismerkedünk a magyar néptánc alapjaival, de a lányokkal folytatjuk a mezőségi forgástechnikákat, a fiúk pedig a férfitáncok könnyebb figuráiba kóstolhatnak bele.

A próbák nem szigorúan egymásra épülnek, ezért most is lehetőség van egy-egy alkalomba bekapcsolódni. Az alapozó minitanfolyam(ok)on résztvevőknek a későbbiekben önálló, adott tájegységek táncanyagaira épülő oktatásokat szervezünk, melyek - a minitanfolyamokon tanult alapok birtokában - egy-egy táncházi tánc elsajátítását célozzák majd.

Bátran hívjatok másokat is: www.facebook.com/events/1533670216925723/
www.facebook.com/neptanckezdoknek

Egyéb hírek, beszámolók

Cserkész-műjégpálya Budakalászon

Kedves Cserkésztestvérek!

Megnyitottuk Budakalászon a Cserkészház udvarán Magyarország első cserkész műjégpályáját! A nem mindennapi létesítményt hatalmas közösségi összefogással, rengeteg önkéntes munkával, az önkormányzat, cégek és magánszemélyek támogatásával hoztuk létre.

Gyertek és próbáljátok ki, akár őrsileg, akár rokonokkal, barátokkal. Kedvező jegyárak, büfé, kiváló 15*30 m-es jégfelület és remek hangulat vár titeket. Hokicsapatok részére a teljes pálya is kibérelhető.
A hely 25 perc alatt elérhető hévvel a Batthyány térről.

További információ: 20/510-5130 (cs)
https://www.facebook.com/mujegpalyabudakalasz/

1111. Szent István Cserkészcsapat
Budakalász
Külföldi cserkészek Magyarországon

Kedves Cserkésztestvérek!

Két alkalmat ajánlok figyelmetekbe, amikor külföldi cserkészek látogatnak Magyarországra, és magyar cserkészekkel keresnek közös programot.

Belga cserkészek
A nyár folyamán 16-18 év közti belga cserkészek, vezetőkkel együtt összesen 15-en jönnének egy Budapestet is érintő túrára a térségbe. 
Egyrészt három éjszakára keresnének szállást; másrészt találkoznának itteni cserkészekkel, illetve szívesen bekapcsolódnának ez alatt az idő alatt valamilyen jószolgálati projektbe is (ha tudunk ilyet javasolni nekik).
Aki kedvet érez a csapat befogadására és/vagy a velük való találkozásra/programszervezésre, az keresse meg az OKB-t (intercom@mcssz.hu) a részletekért.

Észak-franciaországi cserkészcsapat
Egy észak-franciaországi cserkészcsapat szeretne a nyáron egy magyarországi túrát szervezni, lehetőleg vízitúrás, tutajozós változatban. 26 lányról és 16 fiúról van szó; 14-17 évesek. A túrát magát három hetesre tervezik, augusztus folyamán, akár úgy is, hogy ennek csak egy része lenne a vízi program. 
Keresnek egy itthoni partnercsapatot, aki be tudna csatlakozni hozzájuk, nem is feltétlenül a túra egészére, hanem akár csak egy részére is (már csak a nagy, 42 fős létszám miatt is). Ezen felül azt is szívesen veszik, ha valaki (vízitúrázásban / tutajozásban) segítséget, tapasztalatokat tud adni a szervezéshez (pl. vannak-e jogszabályi feltételek, előírt képesítés, felszerelés stb).

Az érdeklődők írjanak az OKB-nak (intercom@mcssz.hu) a részletekért.

Jó munkát!

Ábel B. Csabi (MCSSZ OKB)

Jótékonysági ruhavásár

Kedves Cserkésztestvérek!

Egy nagyon jó barátom is szervezője a második alkalommal megrendezésre kerülő Kössünk Össze - Jótékonysági Gardróbcsere és Árverés című rendezvénynek. Az idei Kössünk Össze akcióval a beregszászi 9. Számú Óvodát támogatják a szervezők.

A részvételre jótékonykodó szellemű vagy ruhákra éhes cserkészeket egyaránt szeretettel buzdítok!

Ha felajánlanál eladásra szánt ruhát, február 15-21. között juttasd el a majd kijelölt pontokra megunt, de még abszolút jó állapotú ruháidat!
(Még sajnos nincs meg a végleges lista, de ha céged vagy szervezeted szívesen lenne ilyen átvételi pont, bátran jelezd a szervezőknek, hálásak lesznek!)

Ha vásárolgatni (is) szeretnél, akkor pedig gyere el február 27-én szombaton a Gardróbcserére, vásárold meg mások felajánlását, licitálj hírességek kedvenc ruháira, és a megvásárolt darabok árával kárpátaljai magyar gyerekeket támogatsz!

Időpont: 2016. február 27., 12-17 óra között
Helyszín: PWC Hungary Székház, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Az eseményről, a szervezőkről és a támogatásról többet megtudhatsz a Kössünk össze közösség oldalán. (Itt február 10. után egy Facebook eseményhez is csatlakozhatsz majd.)

Javaslom mindenkinek, hívjátok csapattársaitokat is!

Jó munkát!

Hédi
Bellák Hedvig csst. (25.)

 


Kiadja a Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnöksége nevében
Ronkay János Péter csst. (293.)
országos vezetőtiszt.
cserkesz.hu/elnokseg
Feliratkozás a hírlevélre
Hírlevél archívum
K!
Az MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM),
és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (MCSSZF).