XI/3. 2016. február 11.

Testületek

Országos Elnökség február 2-i ülése
Országos Elnökség február 9-i ülése
Országos Elnökség határozatai
Országos Küldöttgyűlés: május 21.

Országos Központ hírei

Elindult a Kísérleti Különpróbarendszer tesztüzeme
EFOP 1.3.6 Ifjúsági közösségek együttműködése c. projekt tagsági tervezése
Tárhely- és emailszolgáltatás változások

Egyéb programok, képzések

ICHTHÜSZ közösség évi rendes közgyűlése

Egyéb hírek, beszámolók

Szociopoly - Gazdálkodj ahogy tudsz
Testületek

Országos Elnökség február 2-i ülése

Kedves Cserkésztestvérek!

A 2016.02.02-i elnökségi ülés fő témái és a hozzájuk kapcsolódó gondolatok ezek voltak:

EFOP tervezés:
 • Egyeztetés Tekse Balázzsal az eddig történtekről, illetve az eddig kialakult további tervekről
 • A projekt tervezési szakaszának ütemezési kérdései
 • A projekttervezésbe bevontak körének meghatározása
 • Alapelvek megfogalmazása a projekttel kapcsolatban
Balázs a TÁMOP 5.2.8 projekt szakmai vezetőjeként számos tapasztalatott szerzett egy ilyen jellegű projekt gyakorlati megvalósításáról, tartalmi lehetőségeiről, és a felmerülő nehézségekről. Ezért megbeszélés során megbíztuk azzal, hogy segítse az elnökség munkáját az EFOP projekt előkészítési feladataiban, a tagsággal történő egyeztetések, a tervezésbe történő bevonás terén. A részletekről a hírlevél további részében olvashattok.

Úgy gondoljuk, ez a projekt jó lehetőség lehet arra, hogy a következő években segítse a magyar cserkészmozgalom épülését. Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy kizárólag az Országos Tanács és az Országos Küldöttgyűlés egyetértése esetén fogunk elindulni a pályázaton - nincsen erre kényszer, fel fogunk készülni arra a működési módra is, ha nem lesz projekt - és azt a tagság számára a lehető legátláthatóbb módon szeretnénk megvalósítani. A projekt sikerének kulcsát abban látjuk, hogy a tervezésben a valós mozgalmi igények jelenjenek meg, és ezekre adjon választ a pályázati anyag, ezért bíztatunk mindenkit, hogy vegyen majd részt aktívan az előkészítésben..

További témák voltak:
 • Szombathelyi Bagolyvár és Székház sorsa, skype konferencia a III. cserkészkerület elnökségével
 • Könyvelési szerződés meghosszabbítása
 • Kerületi küldöttgyűléseken való részvétel
 • VK alszámla helyzete
 • Országos Cserkésznap
 • Találkozó előkészítése Kevin Camilleri, WOSM Európai Régiójának egyik vezetőjével

Jó munkát!
Országos Elnökség





Országos Elnökség február 9-i ülése

Kedves Cserkésztestvérek!

A 2016.02.09-i elnökségi ülés témái a következők voltak:
 • II. Kerületi Küldöttgyűlésről való beszámoló
 • Nagykovácsi Projekt jelenlegi helyzete
 • Iroda struktúra kialakítása
 • EFOP tervezés kommunikációja
 • Köznevelési kerekasztal
 • Cs-mobil

Jó munkát!
Országos Elnökség




Országos Elnökség határozatai

OE-3/2016.02.09. Az országos elnökség úgy határoz, hogy a Magyar Cserkészszövetség minden szervezeti egysége számára (csapatok, kerületek, testületek, stb.) engedélyezi azon arculati elemek használatát, amelyeket a 2015-ös Arculati kézikönyv az Országos Központ hozzájárulásához köt (pl. körembléma).

 





Országos Küldöttgyűlés: május 21.

Kedves Cserkésztestvérek!

Az Alapszabály 40. § (6) szerint "Ha az összehívó kifejezetten másként nem rendelkezik, az országos küldöttgyűlés évente egyszer, a május 10-ét követő szombaton ülésezik. "

Idén ez az időpont pünkösd hétvégéjére esne, ezért az OKGY-t egy héttel később, május 21-re tervezzük összehívni.

A honlapon található eseménynaptárban korábban április 9-i időpont szerepelt. Ezt az időpontot azonban túl korainak tartjuk ahhoz, hogy érdemben döntést tudjon hozni az OKGY az EFOP pályázat beadásáról (mivel addigra még nem várható a kész anyag előterjesztése), ezért maradnánk a májusi időpont mellett. Elnézést, ha valakinél ütközést okoz, hogy most derül ki az időpont, bízunk benne, hogy ezzel együtt is megfelelő számban tudják képviselni majd magukat a kerületek, küldötteik és pótküldötteik révén.

Jó munkát!

Országos Elnökség

 


Országos Központ hírei

Elindult a Kísérleti Különpróbarendszer tesztüzeme

Kedves Cserkésztestvérek!

Elindult a Kísérleti Különpróbarendszer tesztüzeme.

A különpróbákat és a részleteket itt találjátok:
www.cserkesz.hu/kulonprobak

Használjátok/teszteljétek, és a tapasztalataitokat osszátok meg velünk itt: https://goo.gl/gAMis9

Jó Munkát!

Vidovich Kálmán cst. (298.)
KKB





EFOP 1.3.6 Ifjúsági közösségek együttműködése c. projekt tagsági tervezése

Kedves Cserkésztestvérek!

A 2015 őszi, majd téli időszakában egyre több szó esett arról, hogy a magyar cserkészet ismét lehetőséget kaphat jelentős pályázati forrás lehívására. Alábbi levelemben ennek státuszáról, a tervezési folyamat állapotáról, az abba történő tagsági bevonásról olvashattok néhány gondolatot.

Programkörnyezet

A szóban forgó új, szintén kormányzatilag kiemelt konstrukció a Magyar Állam és az Európai Unió társfinanszírozásából valósulna meg, – hasonlóan a TÁMOP 5.2.8 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című programhoz. A tervezési folyamat kapujában álló új kiemelt projekt a Széchenyi 2020-as programozási időszakban (2014-2020), a TÁMOP kiírások utódjának tekintendő EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban kapna helyet, alapvetően humán fejlesztési tevékenységek támogatására.

Döntéshozói környezet

A Magyar Cserkészszövetség országos döntéshozó testületei közül az Országos Tanács illetve az Országos Elnökség is megismerte a projekt tág szerkezetét és megvizsgálta megvalósításának lehetőségét. Ezt követően az Országos Elnökség döntése nyomán az EFOP projekt tervezési munkálatait megindítottuk, az előkészítéssel járó feladatokat pedig az MCSSZ OE, 2016. február 2-ai ülésén nekem delegálta. A konstrukció kialakításával kapcsolatban egyetértettünk abban, hogy a folyamatba a tagság széleskörű, több csatornán keresztül történő, tematikus bevonása szükséges.

EFOP keretek

A kiemelt projekt várhatóan az EFOP 1.3.6 Ifjúsági közösségek együttműködése elnevezést kapja; szerkezetét és forrás-felhasználási lehetőségeit tekintve hasonlít majd a TÁMOP programhoz, de tartalmában nem lehet azonos azzal – hisz ez ellentmondana a projektlogikának. További sajátosság, hogy a Támogató szélesebben értelmezi a (kis)közösségek fejlesztésének témakörét, ennél fogva több szervezet konzorciumára lehet számítani. Ugyanakkor az előző időszak tapasztalatai alapján a projektet lassabb lefolyásúra tudjuk tervezni, így a fizikai megvalósítás 4 évig fog tartani – lassabb, kiszámíthatóbb, és hatékonyabb projektműködést biztosítva.

Tagsági tervezés

Célunk a projekttel szemben támasztott tagsági elvárásokat és igényeket összegyűjteni és visszajelezni arról, hogy milyen tevékenységek / elemek valósíthatóak meg, melyek nem, és miért. Ennek érdekében több kommunikációs felületet is megnyitunk:
 • Folyamatos tájékoztatás: az Országos Elnökség Hírlevelében informálunk benneteket a tervezés státuszáról, a megvalósult találkozókról, eredményekről stb.
   
 • Online kérdőívekkel a tagság több szintjét fogjuk megkérdezni, véleményeteket kikérni.
  Célcsoportok: OE-, OT-, kerületi elnökségi-, csapatparancsnoki-, általános tagsági kérdőív
  Az általános tagsági kérdőív már most elérhető, kitölthető Google Űrlapon, és véleményhető egy Trelllo táblán is.

 • Skype konferenciák: több alkalommal, melyekre minden érdeklődő cserkésztestvérünket várjuk.
  Skype név: tekse_balazs
   
 • Személyes megbeszélések: igazodva az önkéntes kapacitásokhoz, a tisztségviselők különböző szintjein, a lehető legtöbb személyes találkozót szeretnénk lebonyolítani.
  Célcsoportok: OE-, OT-, kerületi elnökségek-, csapatparancsnokok, szakágak
   
 • Projekttervező nyílt teret: tartunk, ahol ötleteiteket, meglátásaitokat örömmel vesszük.
   
 • E-mail: Lehetőséget teremtünk az e-mail alapú gondolatcserének, ahova szintén várjuk javaslataitokat
  Cím: tekse.balazs@mcssz.hu
A közös tervező tevékenységek időpontjairól egy következő levélben tájékozódhattok. Ennek oka, hogy a személyes találkozók egyeztetése befolyásolhatja a közös időpontok megtalálását.

Jó munkát!

Tekse Balázs cst. (958.)




Tárhely- és emailszolgáltatás változások

Kedves Cserkésztestvérek!

Az Országos Elnökséggel és az irodával áttekintettük a jelenleg használt szerver fenntartási költségeit és az üzemeltetéssel járó extra feladatokat. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi rendszernél gazdaságosabb és a mai kor igényeinek jobban megfelelő új struktúrát vezetünk be. Az alábbiak szerint alakítjuk át a szolgáltatásokat:
 • Az MCSSZ által központilag üzemeltetett honlapokat (pl. cserkesz.hu, peldaul.hu, EVOK, MU) változatlanul a központ üzemelteti, a költséghatékony és fenntartható működtetés érdekében teljes szerver helyett csupán a honlapokhoz szükséges tárhelyet bérelve. Természetesen az országos hatáskörű projekthonlapok (pl. dzsemborik, találkozók, stb.) számára is biztosítunk tárhelyet majd.
 • Az elmúlt öt évben az MCSSZ fizetős tárhelyszolgáltatást biztosított csapatok, kerületek számára, de ez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, sok adminisztrációs teher és minimális fizetési fegyelem jellemezte. Ezért a tárhelyszolgáltatás kikerül az MCSSZ "portfóliójából"; akinek ilyen jellegű igénye van, azoknak azt javasoljuk, piaci alapon vegyenek igénybe profi ügyfélszolgálattal rendelkező szolgáltatót. Azért, hogy megkönnyítsük az átállást, a kedvezményprogramba be is vontunk már két céget, amelyeknél 30% kedvezménnyel lehet tárhelyhez jutni. Így nem fog többe kerülni a tárhely a külső szolgáltatónál, mint a cserkész szerver esetében került.
  A cserkesz.hu/tagkartya oldalra már fel is vittük a kedvezményes információkat, amelyekkel önállóan tudtok regisztrálni az adott honlapokon és a kuponnal automatikusan megkapjátok az éves kedvezményt. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a kuponkód nem átruházható, nem értékesíthető, nem publikálható és a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a cserkész tagságot és adott esetben visszamenőleg is beszedje a díjakat jogtalan felhasználás esetén. Ha azt tapasztaljuk, hogy sorozatos visszaélés történik, akkor a kedvezmény megszűnik. 
További tudnivalók
 • Minden MCSSZ szervezeti egység (csapat, kerület) megtarthatja továbbra is az xyz.cserkesz.hu címet. Így a kerületek, csapatok továbbra is elérhetőek lesznek korábbi címeiken. A tárhelyet viszont maguk választják egy külső szolgáltatótól, mi csak az aldomain elérést (DNS rekord) biztosítjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy akár saját, egyedi domain (pl. csapatnev.hu) regisztrálására is lehetőség nyílik a kedvezményprogramba bevont cégeknél, ezt 10% kedvezménnyel tudjátok majd megtenni.
 • Továbbra is szívesen létrehozunk cserkesz.hu/xyz átirányítást a csapatok, kerületek számára, amely a saját egyedi honlapcímükre mutathat.
 • A mu.cserkesz.hu/xyz szolgáltatást (ingyenes Wordpress blogtárhely cserkész célokra) továbbra is központilag üzemeltetjük, változatlan feltételek mellett.
 • Bevezetjük a cserkesz.org domaint. A jövőben bármilyen cserkészethez kapcsolódó honlapnak, akár őrsöknek, rajoknak, programoknak biztosítunk xyz.cserkesz.org címet. Ez beállítható lesz akár Blogspot, Google Sites, vagy más, hasonló jellegű szolgáltatásokhoz is (így ezeken a platformokon könnyedén létre lehet hozni honlapot, de cserkesz.org cím alatt is elérhető lesz). Szükség esetén 100MB-ig biztosítunk statikus tárhelyet is a cserkesz.org cím alatt. Ezt minden tagunk díjmentesen igényelheti, cserkész célú felhasználás esetén.
 • A levelezést Google Apps rendszerre cseréljük. Minden felnőtt tag díjmentesen kaphat vezetéknev.keresztnev@cserkesz.hu fiókot (szükség esetén becenev@cserkesz.hu aliassal), amelyhez korlátlan tárhely és a Google Apps szolgáltatáscsomagja (Drive, Gmail, Naptár, Keep, stb.) jár. Átirányítást (aliast) továbbra is lehet majd kérni a @cserkesz.hu címekről másik címre.
 • A levelezőlisták is átkerülnek a Google Apps Csoportok rendszerébe. Az eddigi központi listákat újra létre fogjuk hozni, de a további levelezőlisták tulajdonosainak ezeket maguknak újra meg kell tennie majd.
Határidők
 • A jelenlegi szolgáltatásokat 2016. február 29-ig tartjuk fent. Aki egyedi tárhelyet használ, annak eddigre át kell költöznie egy új helyre, vagy legalábbis le kell mentenie a saját adatait a szerverről. Február végével a jelenlegi szerver leáll és nem lesz többet elérhető.
 • Honlaptulajdonosok: a megadott határidőig le kell tölteni a szerverről a honlaphoz tartozó fájlokat, adatbázisokat.
 • Levelezőlista adminisztrátorok: a megadott határidőig le kell menteni a levelezőlista taglistáját és szükség esetén az archívumot.
 • Email cím tulajdonosok: a megadott határidőig szükség esetén le kell tölteni a leveleket egy levelezőprogrammal.

Az átállás menete
 • Ha bármilyen kérdés merülne fel, keressétek a Szövetség IT vezetőjét, Szórád Elődöt a szorad.elod@mcssz.hu címen, minden kérdésre válaszolni fog.
 • A fent felsorolt szolgáltatások igénylése az alábbi űrlapon történik: http://goo.gl/forms/Kmy6riSdBJ

Jó munkát!

Hangya
Ronkay János Péter csst. (293.)
országos vezetőtiszt


 


Egyéb programok, képzések

ICHTHÜSZ közösség évi rendes közgyűlése

Szeretettel várjuk minden érdeklődő cserkésztestvérünket az MCSSZ ICHTHÜSZ Közösségének évi rendes közgyűlésére

2016. február 26-28. Balatonfüredre
Siloam Missziói Otthon 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.

Programtervezet

Február 26. péntek
 • 17.45-ig megérkezés, regisztráció, szállás elfoglalása
 • 17.45 zászlófelvonás, nyitó áhítat, tábornyitás – Nagy László
 • 18.00 vacsora
 • 19.00 Megnyitó istentisztelet – Szuhánszky Gábor
 • 20.00 beszélgetés az MCSSZ vezetőségével
 • 21.30 zászlólevonás, esti áhítat, takaródó – Bóna Zoltán
 • 22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

Február 27. szombat
 • 07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend
 • 08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Csobolyó Eszter
 • 08.15 reggeli
 • 08.45 a 2015-ös programok értékelése, különös tekintettel az ICHTHÜSZ tanyázásra
 • 09.45 a 20016-os programok megbeszélése, különös tekintettel a kerületi nagytáborokra
 • 11.00 az ICHTHÜSZ imakönyv szerkesztésének, kiadásának megbeszélése
 • 12.00 portya Salföldre, ebéd ott
 • 18.00 vacsora
 • 19.00 az Újság szerkesztőségi és kiadói kérdései
 • 20.00 tábortűz: Monoriak és amit a többiek hoztak
 • 21.30 záró áhítat, zászlólevonás, takarodó – Bóna Zoltán
 • 22.00 felnőtteknek csendes esti beszélgetés

Február 28. vasárnap
 • 07.00 ébresztő, reggeli torna, szobarend
 • 08.00 reggeli áhítat, zászlófelvonás – Bóna Zoltán
 • 08.15 reggeli
 • 08.30 a vezetőképzésben való részvétel
 • 09.00 zászlólevonás – Nagy László
 • 09.15 indulás az istentiszteletre, amelyre hazafelé kerül sor
 • 10.00 részvétel az istentiszteleten, hazautazás

Részvételi hozzájárulás az idén is 8.000 Ft/cserkész, amely a két napos teljes szállást, étkezést és programot fedezi.

További információ Nagy Lászlónál 06 20 9549 536, illetve a nagylacik1@gmail.com címen

Nagy László
ICHTHÜSZ
 


Egyéb hírek, beszámolók

Szociopoly - Gazdálkodj ahogy tudsz

Kedves Cserkésztestvérek!

Csapatunkban nemrégiben egy új társasjátékot próbáltunk ki, a Szociopolyt, mely nagy sikert aratott a kószák és vándorok körében, így szeretettel ajánlom más csapatok számára is.

A Szociopoly - Gazdálkodj ahogy tudsz egy érzékenyítő társasjáték, melynek lényege, hogy egy hónapot kell "túlélni" Magyarországon tartósan, a munka nélkül levők jövedelmi viszonyai között. A társasjáték egyrészt megvásárolható, de én a nagyobb élmény kedvéért mindenképpen az ún. játékbemutatót ajánlanám - a mi kósza-vándor korosztályunk is ezen vett részt, és éppen ezért tetszett nekik annyira a program. Ebben az esetben ugyanis a játék ötletgazdája, Bass László szegénységkutató vezeti a társast, ill.egészíti ki szakmai háttérrel, valamint a saját, valóságban megélt történeteivel.

A történetből interaktív színházi előadás is kerekedett, mely jelenleg is fut a Jurányiban (Budapesten).

Minden további információ elérhető a játék honlapján.

Jó munkát!
Kemény Réka (400.) 


Kiadja a Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnöksége nevében
Ronkay János Péter csst. (293.)
országos vezetőtiszt.
cserkesz.hu/elnokseg
Feliratkozás a hírlevélre
Hírlevél archívum
K!
Az MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM),
és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (MCSSZF).