XI/13. 2016. április 22.

Szövetségi hírek, beszámolók

Országos Küldöttgyűlés 2016. meghívó
Országos Elnökség hírei

Vezetőképzések hírei

CSTVK zárás

Cserkész programok

Cserkész közéleti klub 1.2

Külügyi hírek

Wonderland Azerbajdzsán 2016.

További programok, képzések

Csendiex elsősegélynyújtó tanfolyam

További hírek, beszámolók

Szigetvár, Zrínyi Emlékév
Madárhatározó mobiltelefonos alkalmazás!
World Scout policies
Katolikus hivatástisztázó anyaggyűjtés
Cserkész grafikák
Szövetségi hírek, beszámolók

Országos Küldöttgyűlés 2016. meghívó

Meghívó a Magyar Cserkészszövetség 2016. évi rendes országos küldöttgyűlésére

Időpont: 2016. május 21. szombat 10.00 óra
Helyszín: Baden-Powell Villla, 1031 Budapest III. kerület, Nánási út 85-87.
Megjelenés: cserkészegyenruhában
Tervezett időtartam: 6 óra
09.30 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
10.30 óra: Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja

Tárgysorozat és napirend

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása
 2. Országos elnöki köszöntő, köszönetnyilvánítás, közös ima
 3. Az Országos Elnökség tagjainak beszámolója
 4. Tájékoztató az MCSSZ aktuális ügyeinek helyzetéről
 5. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkájáról
 6. Beszámoló az Etikai Bizottság 2015. évi munkájáról
 7. Az Országos Külügyi Bizottság tájékoztatója
 8. A 2015. évi közhasznúsági jelentés és mellékletei (pénzügyi, számviteli besz.) elfogadása
 9. Tájékoztató a Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredmény-kimutatásairól, továbbá a Szövetség munkáját közvetlenül segítő szervezetekkel való együttműködésről
 10. A Magyar Cserkészszövetség 2016. évi költségvetési tervének elfogadása
 11. Az Alapszabály módosítása
 12. Tagválasztás a Felügyelő Bizottságba
 13. Az MCSSZ EFOP pályázaton való részvétele
 14. Javaslatok, indítványok
 15. Országos elnöki lezárás, közös ima

Előkészítő anyagok a honlapon találhatóak.
(Az előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2016. május 1-ig kerülnek feltöltésre.)

Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

Budapest, 2016. április 22.

Jó munkát!

Pótó Judit csst. (673.)
országos elnök

Kéréseink:
Az előkészítő anyagok a honlapon lesznek elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy még a küldöttgyűlés előtt megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg levélben vagy elektronikusan.

Rövid tájékoztató az Országos Küldöttgyűlés működéséről
(a hatályos Alapszabály alapján)

Meghívók kiküldése és kézbesítése:
Az MCSSZ Titkársága, összhangban az Alapszabályban foglaltakkal, a kerületek által választott küldöttek részére a meghívót közvetlenül (az általa megadott elektronikus vagy postai levélcímen) küldi meg.

Küldöttgyűlésen tárgyalt anyagokhoz való hozzáférés:
A tagok számára a Küldöttgyűlésre szánt, legkésőbb két héttel az ülés előtt érkezett indítványokat, tájékoztató anyagokat az MCSSZ Titkársága köteles elérhetővé tenni a tagság számára. Az anyagok terjedelmük miatt és a tetemes postai költség miatt a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok oldalon lesznek elérhetőek. Akinek azonban a tagság közül gondot okoz az anyagok beszerzése, levélpostai úton jelezheti azok igénylését az MCSSZ Titkársága számára (címe: Budapest, 1025 Tömörkény u. 3/a).

Kik szavazhatnak az országos küldöttgyűlésen:
A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a kerületek küldöttei (vagy helyettesítésük esetén a pótküldöttek).

A küldöttgyűlés helyszíne:
Baden-Powell Villa, 1031 Budapest III. kerület, Nánási út 85-87.
Igény esetén igyekszünk szállást biztosítani. Kérjük, ilyen irányú igényeteket a nanasi@mcssz.hu címen jelezzétek!
Tömegközlekedéssel: H5 HÉV Római fürdő megállójától 15 perc gyalog, illetve a 34-es és 106-os BKV busz Nánási úti megálló

térkép


Országos Elnökség hírei

Kedves Cserkésztestvérek!

A 2016. április 19-i elnökségi ülés témái a következők voltak:

 • GSAT video konferencia. Vendég: Pieter Willems - WOSM, Böröczky Csongor - OKB
  Folytattuk az egyeztetés a jövő hétvégén esedékes audit előkészítéséről.
 • Dzsembori zárás - Vendég: Böröczky Csongor, Bársony Enikő, Kovács András
  A japán dzsembori kontingens pénzügyi zárásáról egyeztettünk.
 • Lelki közösségek
  Hangya beszámolt a Táborkereszt belső körének hétfői megbeszéléséről.
 • MCSSZF ülés előkészítése
  Május 7-8-án Munkácson lesz a következő fórumülés, ahol személyesen először veszünk elnökségként részt, ennek javasolt témáiról beszélgettünk.
 • OKGY előkészítés
  A májusi rendes küldöttgyűlés napirendjét terveztük.

Jó munkát!

Országos ElnökségVezetőképzések hírei

CSTVK zárás

Április 8-án, pénteken volt a 7. Wood Badges Cserkésztiszti Vezetőképzés évfolyam záróvacsorája, amin 34-en vettünk részt. Az újonnan képesítést szerzettek, és 23 régebbi cserkésztiszt testvérünk. Különösen nagy öröm volt, hogy a vacsorán jelen volt minden itthoni évfolyam, sőt, egy szlovéniai képzést végző tiszt is, valamint a legmesszebbről, Csíkszeredából érkezett tisztünk.

A magyar Wood Badge-esek listája immár közel 70-es létszámú!

S íme 7. évfolyamot sikerrel teljesítők névsora:

 • Ilyés András László - Bangyi (140.)
 • Kriszbacher Gergő - Bicskás (217.)
 • Nagy Károlyné Zsuzsa (786.)
 • Pap-Módly Noémi - Nonó (708.)
 • Sáska Attila - Sasi (928.)
 • Szabó Bernadette (22 - RMCsSz)
 • Szilassy Péter Ákos - Kubi (16.)
 • Szőllősy Vágó János (96.)
 • Tóth Réka Kamilla - Treka (903.)
 • Vörös Rózsa (105.)
 • Zahorecz Pál Márk (16.)

Köszönet a kiképzők és a képzésben részt vevők munkájáért, türelméért, idejéért, s mindazért, amit beleadtak a képzésbe. Isten fizesse meg!

A képzésben részt vállaló kiképzők:

 • Börözky Csongor cst. (442.)
 • Buday Barnabás cst. (16.)
 • dr. Constantinovits-Csóka Sarolta csst. (832.)
 • Csepregi Márton cst. - Csepi (1909.)
 • Edöcsény András cst. - Edő (442.)
 • Farkas Tamás cst. - Farkinc (320.)
 • Gociu Genoveva (PPÖ)
 • dr. Grynaeus András cst. - Hp (205.)
 • Harkay Péter cst. - Csónakos (51.)
 • Heizler Norbert cst. - Norb (25.)
 • Hoványi Márton csst. (2.)
 • Jernei Péter cst. (786.)
 • Kerekes Margit cst. - Gitka (1507.)
 • Kéri László cst. - Laca (1507.)
 • Kollár Tamás csst. (1020.)
 • Lendvay Endre cst. (1909.)
 • Sergyán Szabolcs csst. - Sese (1004.)
 • Nagy Fruzsina
 • Schoblocher Péter cst. - Sobi (1507.)
 • Sándor Viktória
 • Solymosi Balázs cst. (205.)
 • Szakács Gusztáv cst. (93.)
 • Szemerédi Tibor cscst. - Puma (72. - KMCsSz)
 • Vidovszky István cst. - Vidó (426.)

Jó munkát!
Solymosi Balázs - Balu cst. (205.)Cserkész programok

Cserkész közéleti klub 1.2

Kedves Cserkésztestvérek!

Csütörtök este nagyszerű beszélgetésünk volt Novák Katalin államtitkár asszonnyal. Legközelebb több széket teszünk a terembe :)

Ezúton hirdetem, hogy következő találkozásunk alkalmával, amely a Biztonság? Politika? Magyar? Európai? címet viseli, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel, nyugállományú vezérőrnaggyal, a polgári elhárítás, valamint a katonai titkosszolgálat korábbi főigazgató-helyettesével beszélgetünk a jelen és jövő kihívásairól. A beszélgetés során afféle kérdésekre keressük a választ, hogy milyen most kontinensünk biztonsági helyzete, milyen érdekek mozgatják ma a nemzetközi világot.

A beszélgetésre való felkészülés jegyében javaslom, olvasd el Schmidt Mária, 2015 januárjában megjelent Geostratégiai játszmák című elemzését.

Találkozzunk 2016. április 28-án 17.30 –kor a Párbeszéd Házában!
Ne felejts el előtte, de legkésőbb 2016. április 27-én délig bejelentkezni az alábbi e-mail címen: cserkeszkozeletiklub@gmail.com, ahol további kérdéseidre is válaszolunk.

Jó munkát!

Viri (543)

További vendégeink:

 • 2016. május 5. (IDŐPONT VÁLTOZÁS!) Aggodalom Európáért – Németország és Magyarország. – Czukor József korábbi berlini nagykövet, a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója.
  Gondolatok Kohl kancellár jövő héten magyarul is megjelenő „Aggodalom Európáért” című könyve kapcsán Európa és Németország múltjáról, jelenéről jövőjéről.

 • 2016. május 26. Mire való a politika? – Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke. Mit várhatunk, és mit nem várhatunk a politikától? Mire készüljön, aki belevág? Erről beszél egy cserkész, aki belevágott…

 • 2016. június 9 Magyarország alulnézetből… – Vecsei Miklós, a Gyurcsány-kormány államtitkára, a mindenkori kormányok tárgyalópartnere és tanácsadója, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat általános alelnöke, egy hittanos önkéntesből lett hivatásos máltai, tiszteletre méltó és tanulságos személyes életúttal.
  Mi a szegénység, milyen mély és milyen széles Magyarországon? Van-e kiút a szegregátumokból, az éhezésből, az uzsorások fogságából, az elnéptelenedő falvak, a gettósodó háztömbök problémáiból? Miért kell tenni és mit lehet tenni ellene?Külügyi hírek

Wonderland Azerbajdzsán 2016.

Kedves Cserkésztestvérek!

Az Azerbajdzsáni Cserkészek Szövetsége szeretettel vár magyar cserkészeket is a Wonderland elnevezésű nemzetközi dzsemborijukra. Ez egy 2013 óta évente megrendezésre kerülő tábor, amit eddig minden évben más helyszínre szerveztek. Idén Gandzsa városában lesz, ami Európa Ifjúsági Fővárosa 2016-ban.

A tábor ideje: 2016. július 16-24 (előtábor: július 9-15, utótábor július: 25-26)
A tábor helye: Gandzsa, Azerbajdzsán
A tábor költsége: 50 euró (ez magában foglalja: programok közti utazás, póló, felvarró, étkezés)

A helyi cserkészszövetség biztosít sátrakat a részvevőknek a tábor és az ez alatti túrák idejére. Lehetőség van HoHo részvételre is, akár a tábor előtt, akár utána (Baku, Kaszpi-tenger, azeri konyha megismerése például).

Jelentkezési határidő: 2016. május 31. 23:59, az intercom@mcssz.hu -ra küldött levéllel.További programok, képzések

Csendiex elsősegélynyújtó tanfolyam

Meghívó

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egészségügyi munkacsoportja közös szervezésében kerül sor a CSENDIEX elnevezésű elsősegélynyújtó tanfolyamra.
Ez a tanfolyam nem hasonlítható semelyik eddigi továbbképzéshez. Élménypedagógián alapuló intenzív elméleti és gyakorlati tanfolyam, amin minden cserkésznek érdemes részt venni. A mostani tanfolyamot elsősorban őrsvezetőknek, segédtiszteknek, tiszteknek ajánljuk.
Ha voltál már elsősegélynyújtó tanfolyamon, de úgy gondolod ideje felfrissíteni a tudásodat, vagy először vennél részt egy ilyen tanfolyamon, esetleg rád fér egy kis gyakorlás, jó hírünk van a számodra. Ez a tanfolyam mindenki számára hasznos, legyél kezdő, haladó vagy profi elsősegélynyújtó.

A tanfolyamon a következő témákat fogjuk érinteni: az elsősegélynyújtás alapjai, újraélesztés, törések, égés, sokk, táborban előforduló leggyakoribb állapotok és még sok minden más fontos tudnivaló. Amit tudsz majd hasznosítani az életben és a cserkészetben.

Hogy minél többen tudjatok részt venni a tanfolyamon, ezért most két egynapos képzést hirdetünk meg Nektek. Távolabbról érkezőknek ajánljuk, hogy résztvevőként a szombati napon vegyenek részt, és így amennyiben szeretnék, lehetőségük van a vasárnapi napon részt venni, mint segítő (imitátor).
Maximális résztvevői létszám mindkét napon 15-15 fő.

Időpont: 2016. május 21 és 22.
Helyszín: Budapest, csillaghegyi cserkészotthon (1039 Budapest, Lehel utca 14.)
Szállás: péntek, szombat és vasárnap este is lehetőség van a csapatotthonban aludni. (hálózsák, polifoam szükséges)
Kezdés: Mindkét napon 8:00 – Kérünk Téged, eddig okvetlenül érkezz meg, hogy időben tudjunk kezdeni. A tanfolyam mindkét napon este 20.00-ig tart.
Étkezés: szombaton és vasárnap is van lehetőség ebédet rendelni baráti áron, a többi étkezést mindenki maga oldja meg.
Részvételi díj: 3000 Ft (a díj tartalmazza a tanfolyamhoz kellő speciális eszközöket, kellékeket stb., NEM tartalmazza az ebédet)
Jelentkezés feltétele: min. őrsvezetői képesítés
Jelentkezési határidő: 2016. május 12. csütörtök. A létszám korlátozott, úgyhogy igyekezz a jelentkezéssel!

Jelentkezni lehet a Google jelentkezési űrlapon keresztül az alábbi linken: goo.gl/forms/WZe22ZpYVL

Szükséges felszerelés: egyenruha, hálózsák, derékalj, csajka, evőeszköz, papucs, koszolható ruha, jegyzetfüzet és a többi dolgot, amit egy cserkészakcióra hoznál.

A tanfolyam elvégzéséről semmilyen formában nem adunk ki igazolást, mivel oktatásunknak nem célja helyettesíteni a bizonyos munkakörökhöz kapcsolódó vagy az intézmények által előírt kötelező képzéseket.

Bármi kérdésed van, írj a tommy.dudich@gmail.com e-mail címre.

Képzőgárda nevében kívánok Jó munkát!

Dudich Tamás st.
képzésvezetőTovábbi hírek, beszámolók

Szigetvár, Zrínyi Emlékév

Kedves Cserkésztestvérek!

A Zrínyi Emlékbizottsággal folytatott egyeztetések kapcsán, kiemelt lehetőséget kapunk az idei évben, mi cserkészek, hogy jobban megismerjük Szigetvárt és annak környékét.

Az emlékbizottság nyitott sokféle együttműködésre és készek segíteni mindenben ha a nyári tábor a környéken tervezitek szervezni.

Ezen a linken elérhetitek az emlékbizottság tájékoztató levelét.

Jó munkát!
Országos iroda


Madárhatározó mobiltelefonos alkalmazás!

Hazánk 157 leggyakoribb madárfajának határozásában segít az MME és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület Android és iOS rendszereken futó mobiltelefonos alkalmazása

Bosszankodtál már azon, hogy láttál egy ismeretlen madarat, de nem volt nálad madárhatározó?? Ha van okostelefonod, akkor ez a probléma jelentős részben megoldódhat új, Android és iOS rendszereken futó telefonos alkalmazással!

Az MME és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület közös munkájaként létrejött határozó azoknak készült, akik kezdő madarászként egy állandóan kéznél lévő határozó segítségével még egyszerűbben szeretnék megtudni, milyen madarat láttak a kertben, a parkban, az etetőn, az itatón. Magyarország első mobiltelefonos madárhatározó alkalmazása az alábbi funkciókkal rendelkezik:

 • Madárhatározás
 • Madárlexikon
 • Megfigyelés rögzítése
 • Játék
 • 157 madárfaj, 269 illusztráció és 203 hang

Az alkalmazásban használt illusztrációk Kókay Szabolcs munkái, a madárhangok egy része pedig Zsoldos Árpád hangfelvételei.

Az applikáció feltöltése a telefonra
Az alkalmazás Android és iOS rendszereken fut, de kizárólag mobiltelefonokra lett fejlesztve, tableteken vagy egyáltalán nem, vagy rosszabb minőségben működik. Az ingyenes alkalmazás letöltéséhez nem kell mást tenned, mint a Google Play áruházban (Androidos telefonok esetén) vagy az App Store-ban (iPhone telefonok esetén) a keresőmezőbe beírni azt, hogy „Madárhatározó”, majd a telepítésre kattintani.

Ha telefonon olvasod, kattints a linkekre, ami elviszi az apphoz:

Android telefonhoz ide
iPhone-hoz ide

Jó munkát!
Országos Iroda


World Scout policies

Sziasztok!

Nemrég megjelent a világszervezetnek két iránymutatása: az egyik a pedagógiai programról (youth programme), a másik pedig a cserkészeknek a döntéshozatalban való részvételéről (youth involvement).

Ezek globális dokumentumok, vagyis nagyon különböző kultúrák/országok/cserkészszövetségek számára is elfogadhatónak kell lenniük, tehát elég általánosak, sok konkrétum nincs bennük. Mindazonáltal van bennük egy csomó érdekes szempont, „kötelező olvasmányok” országos vezetőknek, próbarendszerrel, kézikönyvekkel, nevelési programmal és hasonlóval foglalkozó embereknek.

(Minden folyamatnál, vitánál fontos, hogy kívülről is érkezzenek impulzusok, ne mindig ugyanazok a szereplők fussák le ugyanazon tapasztalataik alapján ugyanazokat a köröket – amint erre kicsiny Szövetségünkben még mindig vannak példák, bár szerencsére egyre kevesebb.)

https://issuu.com/worldscouting/docs/youthprogrammepolicy_en-xweb
https://issuu.com/worldscouting/docs/youthinvolvementpolicy_en_xweb

Jó munkát, jó olvasgatást!

BabosDzsi

Ui. Magyarul lehet olvasgatni ezekről a Bibliothecában: leginkább a RAP 2. kiadása foglalkozik a témákkal.


Katolikus hivatástisztázó anyaggyűjtés

Kedves katolikus cserkészek!

A Táborkereszt jelezte, hogy szívesen támogatnák a vezetőképzéseket a hivatástisztázást segítő anyagokkal. Az őrsvezetőképzés szintjéről megtalálható egy, a 90-es évek elején kidolgozott lelkiségi tematika a Táborkereszt honlapján. Ezt szeretnék megújítani és bővíteni, hogy az őrsvezetői, segédtiszti és cserkésztiszti képzések vezetői jól használható eszközöket tudjanak a képzésekbe beépíteni a katolikus jelöltek hivatásfelkészítéséhez.

Ha tudtok ajánlani ehhez jó anyagokat - hittankönyveket, egyéb anyagokat, módszereket, feladatokat ajánlani, kérjük, juttassátok el Kispál György atyához (plebania@cs2pl.t-online.hu).

Jó munkát!

Hangya
Ronkay János Péter csst. (293.)
országos vezetőtiszt


Cserkész grafikák

A Szövetség honlapjának Szertár szekciójában elérhetővé tettünk 150, az MCSSZ tulajdonában álló grafikát, Huszár Márton alkotásait. Jó szívvel ajánljuk ezek cserkész célokra történő felhasználását.

Jó munkát!

Országos ElnökségKiadja a Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnöksége nevében
Ronkay János Péter csst. (293.)
országos vezetőtiszt.
cserkesz.hu/elnokseg
Feliratkozás a hírlevélre
Hírlevél archívum
K!
Az MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM),
és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (MCSSZF).