XI/16. 2016. május 13.

Szövetségi hírek, beszámolók

Országos Elnökség hírei
Nevelési kézikönyvek
Adó 1% kampány
ICHTHÜSZ - 2016 pünkösd

Összmagyar hírek

Felavatta székházát a KáMCSSZ
Kárpátalján ülésezett a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
MCSSZF Facebook oldal
A magyar cserkészet alapvetése

További programok, képzések

Várunk a Keresztény Szigeten május 28-án!
IRONMAN 70.3 Budapest 2016. - Jelentkezz önkéntesnek

További hírek, beszámolók

Alternatívák ifjúságnevelésre
Szövetségi hírek, beszámolók

Országos Elnökség hírei

Kedves Cserkésztestvérek!

A 2016. május 10-i elnökségi ülés témái a következők voltak:

Elnökség munkájának támogatása - vendég: Papp András Gorál
Szeretnénk, ha lenne egy fejlesztési, támogató folyamat az elnökség mellett a következő három évben, mely segít tartani a megfelelő fókuszt, figyelni a saját belső működésünkre, ezáltal javítani tudjuk munkánkat és működésünket. Erre a feladatra Gorált hívtuk meg, hogy kitaláljuk mit is lenne érdemes tenni. Az első alkalommal arról volt szó, hogy miben tud nekünk segíteni. Önmagában az, hogy jelen volt és kérdezett, sokat segített abban, hogy kicsit ránézzünk saját működésünkre és gondolkodjunk rajta. Mindannyian hasznosnak éreztük és augusztusban folytatjuk a folyamatot tovább.

EFOP előkészítés - vendég: Tekse Balázs
Balázs szerződésének végéhez érve összeültünk, hogy átbeszéltük az eddig történteket. Balázs beszámolt a megvalósult folyamatról és az elkészült dokumentumokról. Az előkészítés ezen szakaszának lezárásaként fog még írni egy átfogó összefoglalót a tevékenységéről illetve a megszületett gondolatokról, tervekről.

Kisebb témáink voltak

 • Irodai stábülés beszámoló
 • Országos Küldöttgyűlés előkészületei

Jó munkát!

Országos Elnökség


Nevelési kézikönyvek

A 2015-ben elkészült nevelési kézikönyveink (EINK, és a hozzá kapcsolódó kiscserkész, cserkész, kósza és vándor korosztályi és őrsvezetői kézikönyvek) mostantól elektronikusan is elérhetőek és letölthetőek a Szövetség honlapjáról:
cserkesz.hu/vezetok/kezikonyvek

A kézikönyvekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtését is elkezdtük, ehhez egy űrlapot készítettünk, ami szintén a fenti címről elérhető. A kapcsos formátum, amiben a fizikai kézikönyvek a csapatokhoz kerültek, lehetőséget ad a későbbiekben az észrevételek alapján történő továbbfejlesztésre.

Az EINK szövetségi nevelési programként történő elfogadásáról a május 21-i országos küldöttgyűlésen lesz lehetőségünk dönteni.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a kézikönyvek elkészüléséhez hozzájárultak!

Jó munkát!

Hangya


Adó 1% kampány

Kedves Cserkésztestvérek!

Sokan az utolsó pillanatban készítik az adóbevallásukat és döntenek az adójuk 1%-áról!

Aki nem tudná helyi cserkészcsapat részlére felajánlani az adója 1%-át azt kérjük ajánlja a központ részére:

Adószámunk: 19006705-2-41
Magyar Cserkészszövetség

1%-os oldalunk a honlapon itt érhető el!

Köszönjük!

Országos Iroda


ICHTHÜSZ - 2016 pünkösd

Kedves Cserkésztestvérek!

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe az ICHTHÜSZ közösség pünkösdi lapját.

Jó munkát!

BePeÖsszmagyar hírek

Felavatta székházát a KáMCSSZ

A székház vásárlását nagyobbrészt önerőből, a felújítását az Összmagyar Cserkészstratégia egyik eredményeként a magyar kormány támogatásával, a Bethlen Alap közreműködésével valósítottuk meg.

Az avatáson részt vettek a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának tagszervezeteinek vezetői is, mivel másnap itt lett megrendezve az MCSSZF tavaszi ülése.

Köszönet mindenkinek, akinek része volt abban, hogy szervezetünk megalakulásának 25. évéhez kötődő eseménysorozatot ezzel a szép ünneppel nyithattuk!

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség


Kárpátalján ülésezett a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma

2016. május 6–8. között Munkácson tartotta tavaszi ülését a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF), melyen a világban működő magyar cserkészszövetségek vezetői vettek részt. A vendéglátó szervezet a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség volt, az ülést a május 6-án avatott új székházban tartották.

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma azzal a céllal jött létre, hogy az anyaországban és a határon túl működő cserkészszövetségeket összefogja, és közös célok mentén összmagyar cserkészet alakuljon ki. Mindezt a célt létszámnöveléssel, a cserkésznevelés rendszerének megújításával és a vezetőképzés összehangolásával szeretnék elérni. A közös magyar cserkészidentitás, a mindenki számára láthatóvá váló cserkészmozgalom és az összmagyar cserkész érdekérvényesítés kialakítása a cél.

A fórum tevékenységei közé tartozik egyrészt a közös, összmagyar vezetőképzés lebonyolítása. A tagszövetségek rendszeresen, közösen képviseltetik magukat jubileumi táborokban és a központi betlehemi lángátadó ünnepségen Bécsben. Online hírlevelet adnak ki havonta a szövetségek munkájáról, valamint a Cserkész című lapot jelentetik meg évi 10 alkalommal.
Mindezek mellett évente almanach formájában teszik láthatóvá a külvilág számára, hogy milyen cserkészmunka folyik az egyes szövetségekben.

Az MCSSZF üléseit rendszerint évente kétszer, mindig más tagszövetségnél szervezik meg, a szövetségek legfelsőbb vezetőinek és megbízottjainak részvételével. Idén a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség adott otthont a fórumnak. Az ülést május 7-én, szombaton zászlófelvonással és Lendvai-Lintner Imre elnök köszöntőjével nyitották meg. Az elnök úr kiemelte, hogy 2016 több szempontból is emlékezetes év, nemcsak a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, de a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma is 25. évfordulóját ünnepli. Mindezek mellett nagy példaképeink Teleki Pál halálának 75. és Bodnár Gábor halálának 20. évfordulója van idén. Ki kell emelni még a 90 éve megrendezett Megyeri Nemzeti Nagytábort és a szintén 90 éve alakult Cserkészlányok Világszövetségét is.

Az ülések során minden tagszövetség (Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Magyar Cserkészszövetség, Romániai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, Horvátországi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat) beszámolt helyzetéről, eredményeiről, jövőbeli terveiről, gondjairól és azokra lehetőség szerint megfelelő válaszokat kerestek a résztvevők. Beszámolt munkájáról az Összmagyar Cserkésziroda is, mely sikeres programokat tudhat maga mögött. A Határtalanul Tábor keretében tavaly és idén is lehetősége nyílik külhoni gyermekeknek Magyarországon táborozni. A 2015-ben megkezdett „Most tudsz, segíts” kárpátaljai akció idén is folytatódik, melynek köszönhetően több önkéntes végez közösségépítő munkát Kárpátalján, számtalan foglalkozást, játszóházat, kézműveskedést tudhat maga mögött a program.

Tisztújításra is sor került a fórumon, az MCSSZF új alelnöke Pótor József lett a Magyar Cserkészszövetség képviseletében. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő ülést Vajdaságban tartják. Az idei évi tervek között szerepel közös összmagyar segédtiszt- és tisztképzés, valamint vezetői továbbképző konferencia is.

Az ülés lezárásaként a tagok részt vettek a munkácsi Táncház Napja rendezvényen, majd vasárnap szentmisével és városnézéssel zárult a hétvége. Popovics Béla idegenvezetésében a messziről érkezett cserkészvezetők megtekinthették Munkács belvárosát, a Feszty-emlékművet és a munkácsi várat.

Jakab Annamária
Kárpátalja.ma


MCSSZF Facebook oldal

A kárpátaljai fórumülésen felajánlottuk az MCSSZ segítségét a Fórum közös Facebook oldalának elindítására és szerkesztésére, hogy ezáltal is segítsük a magyar cserkészet összakapcsolását, szövetségeink híreinek terjesztését.

Az oldal a napokban elindult, és rövid időn belül több százan kezdték követni, örömmel ajánljuk figyelmetekbe!

Jó munkát!

Hangya


A magyar cserkészet alapvetése

A munkácsi fórumülésen az MCSSZF tagszövetségeinek képviselői egyhangúan elfogadták az alábbi nyilatkozatot a magyar cserkészet alapvetéséről.

MI MAGYAR CSERKÉSZEK, az 1912 decemberében megalapított Magyar Cserkészszövetség lelki és szellemi örökösei, a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma alapításának 25 éves évfordulóján áttekintve és átérezve a jövő magyarságáért, benne cserkészközösségeinkért viselt felelősségünket, büszkén foglaljuk össze az alapokat, melyre cserkészközösségeink épülnek:

A. Büszkén valljuk, és ragaszkodunk hozzá, hogy a magyar cserkészet ökumenikus valláserkölcsi alapokon nyugszik, mely – mint azt a történetünk bemutatta – nem bontható részekre.

B. Önként vállaljuk az alapító atyáink által megfogalmazott cserkésztörvény és fogadalom derűs szigorúságát:

 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik.
 3. A cserkész ahol tud, segít.
 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
 8. A cserkész vidám és meggondolt.
 9. A cserkész takarékos.
 10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Én .... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom.

C. A magyar cserkészet sajátos eszközeivel segítjük az elmúlt század viharaiban részekre szakított nemzetünk lelki és szellemi egységének megőrzését.

D. Hisszük, hogy cserkészetünk nemzeti karaktere, benne kiemelten is a regöscserkészettel, egyedülálló módon gazdagítja a világcserkészetet.

E. A cserkészet alapítójával valljuk az őrsi rendszer fontosságát, és támogatjuk a magyar cserkészet egyedülálló (kiválasztás, felkészítés, megbízatás) és többszintű (őrsvezető, segédtiszt, cserkésztiszt) vezetőképzését.

F. A cserkésztestvériség törvénye értelmében tiszteltjük és elfogadjuk más nemzetek cserkészetének sajátos hagyományait, kultúráját.

G. Figyelemmel kísérjük a világcserkészetben végbemenő folyamatokat és folyamatosan nyomon követjük a WOSM ajánlásait.

H. Sík Sándorral egyetemben valljuk, hogy a magyar cserkészet „önmagáért van: nem a felnőtt nemzedékből indul ki, hanem magából az ifjúságból. Az ifjúsági mozgalomban az ifjúság önmagának alkot elveket és a gyakorlati munkához szükséges berendezkedést.” De „nem szakad el a felnőttektől és nem áll társadalmon kívül (...) a cserkészet amellett, hogy újat akar, beilleszkedik a társadalomba s belülről fog hozzá javító munkájához.”¹

Kelt Munkács, 2016. május 7-én.

¹ SÍK Sándor: A cserkészet. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1930. 6-7.További programok, képzések

Várunk a Keresztény Szigeten május 28-án!

Kedves Barátunk!

A II. Keresztény Szigetre invitálunk!
Többen leszünk, „mint ketten, vagy hárman” – regisztrálj Te is! (Regisztráció itt)

A Keresztény Sziget időpontja: 2016. május 28., szombat, a helyszín: a Margitsziget!
(Térkép itt)

Nekünk való programkínálattal készülünk. (Program itt)

A Keresztény Szigetet többnek szánjuk, mint szabadtéri családi-közösségi együttlétnek, többnek, mint érdekes előadások napjának, többnek, mint közös gondolkodásra hívatott alkalomnak, többnek, mint koncertek helyszínének.

A Keresztény Sziget gondolata idén: „az utóbbi esztendőkben felkavaróan megváltozott világunkban hogyan tudjuk megjeleníteni értékeinket, mi most a keresztény válasz a felmerült problémákra?” Amit oly sok helyszínen teszünk és szeretünk mi keresztények az év során – most a „mi szigetünk” egy napján élhetjük együtt át, és „nem kell hozzá a vízen járnunk…”:

 • Sajgó Szabolcs jezsuita arról beszél majd, hogy korunkban milyen szerepe lehet a közösségi hálózatoknak, a bizalomnak és az emberi kapcsolatoknak,
 • Blanckenstein Miklós, az esztergomi papképző rektora az új helyzetben megnyíló evangelizációs lehetőségekről,
 • Papp Miklós morálteológus pedig az életvezetéssel kapcsolatos következményekről tart előadást.

Velünk lesznek

 • a médiából ismert Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember,
 • valamint Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, aki ez alkalommal a keresztény értékek megjelenítésének lehetőségeiről beszél majd.

Az üzleti világ is képviselteti magát:

 • a keresztény cégvezetők mindennapi hivatásának kérdéseivel foglalkozó Értékek Értéke Programot Bojta János,
 • a nemrég megalakult Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületét pedig Eszter Elemér és Héjj Tibor mutatja be.

Hogyan lesz a hitből közösség, közösségből kultúra, kultúrából gazdaság?

 • a kérdésre Kükedi Zsolt helyi gazdaság- és közösségfejlesztési szakértő válaszol,
 • az ökológiai megtérés esélyéről, illetve szükségszerűségéről Rohály Gábor, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnöke tart előadást.

Meghallgathatjuk még Balczó Andrást, valamint a hazai zarándokút-szervezők vezetőit és másokat!

Részletes program itt: www.keresztenysziget.hu

Aki családostul jönne – gondolunk rá, hiszen az előadások mellett izgalmas programok várják a gyerekeket is:

 • lesz sípfaragás,
 • zúgattyúkészítés,
 • bábozás és
 • Mézengúz-koncert.

Fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt érdekelhet,

 • a jurtában tartott rendhagyó történelemóra,
 • a mentősök által szervezett újraélesztési gyakorlat,
 • valamint a rendőrségi bemutató, ahol a fegyverek mellett a nyomrögzítés titkaiba is be lehet pillantani.

A „18 éven felülieknek” kategóriában

 • borkóstolón,
 • sörkóstolón,
 • kávékóstolón vehetnek részt a jelenlévők,

a sportszeretők pedig

 • pingpongozhatnak,
 • focizhatnak,
 • kosárlabdázhatnak,
 • vagy akár benevezhetnek a családi váltófutásra.

Hívd családtagjaidat, ismerőseidet is!

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációt kérünk a www.keresztenysziget.hu honlapon!

(Ez némelyik programon való részvételhez feltétlenül szükséges, és mindenképpen érdemes, hiszen csak a regisztrálók vehetnek részt a helyszíni sorsoláson, ahol értékes ajándékokat lehet nyerni!)

További információk, részletes program és regisztráció: www.keresztenysziget.hu

Szeretettel várnak a szervezők!

Ötlet és főszervező: ÉrMe Üzleti Hálózat
2016-os házigazda szervezet: Keresztény ÉRtékMegőrző Egyesület

Fővédnök: Dr. Beer Miklós megyéspüspök

Médiatámogatók: Bonum TV, Képmás, Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió


IRONMAN 70.3 Budapest 2016. - Jelentkezz önkéntesnek

Szeretnéd testközelből nézni a versenyzőket? Szívesen támogatnád őket szurkolással, frissítővel vagy a munkáddal? Akkor mutassuk meg idén is, hogy a cserkészek ahol tudnak segítenek!

Nézd meg mivel jár önkénteskedni a rendezvényen és jelentkezz!További hírek, beszámolók

Alternatívák ifjúságnevelésre

A cserkészet ma Magyarország legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma, amely önkéntes alapon működik. De attól, hogy sokan vagyunk, még nem vagyunk egyedül, számos közösség munkálkodik hazánkban, amelyek hasonló célokért dolgoznak, mint a cserkészmozgalmunk tagjai. Te vajon hányat ismersz ezek közül? A Vezetők lapja ezeket a közösségeket gyűjtötte össze ebben a cikkben.

Országos IrodaKiadja a Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnöksége nevében
Ronkay János Péter csst. (293.)
országos vezetőtiszt.
cserkesz.hu/elnokseg
Feliratkozás a hírlevélre
Hírlevél archívum
K!
Az MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (WOSM),
és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (MCSSZF).